Verandakatused

Tellimise vorm (PDF, 46 Kb)

PLASTEX® – Verandakatuse süsteem

Meie komplektsete ja universaalsete profiilide ja lisatarvikute abil on võimalik endale lihtsalt ja individuaalselt valmistada verandakatuse. Kogu tooteseeria kontsept põhineb ilma soojusisolatsioonivahenditeta kruvidega kokkupandaval süsteemil. See on sobilik klaasimiseks klaasidega 6-32 mm. Verandakatuse süsteemi on võimalik valmistada erinevate aluskonstruktsioonidega, nagu näiteks puidust või terasest, või iseseisva kandva süsteemina ning muudetava kaldega 6-45°.

Materjal

Profiilid on valmistatud alumiiniumsulamist Al Mg Si 0,5 tüüp 6060/6063 T5 F22 (vastavalt standardile DIN 1725). Profiilide pealispind on värvimata või kaetud standardsete RAL-värvitoonidega (9010/9016/8019). (Teised RAL-värvitoonid eritellimusel). Tihendid on valmistatud kõrgkvaliteetsest EPDM materjalist. Kruvid, kinnitus- ja ühenduselemendid on roostevabast terasest. Katuserenni lisavarustus, otsakatted, kandeprofiilid on samuti valmistatud alumiiniumist.

Kvaliteet

Kuna alumiiniumprofiilid on katmata, siis tuleb materjali füüsikaliste omaduste tõttu arvestada oksödeerunud kohtade tekkimisega. Selliste vee ja hapniku toimel tekkinud oksödeerunud kohtade tekkimist ei saa kontrollida ega mõjutada ning kliendid peavad seda aktsepteerima.Võimalik oksödeerumine ei mõjuta süsteemi kandevõime omadusi. Profiilid tuleb pärast tarnimist lahti pakkida ja töödelda.

Ladustamine

Kõiki alumiiniumprofiile tuleb ladustada kuivas ruumis ja tasasel pinnal. Kui profiilid on pakitud kile sisse, tuleb pakendid koheselt pärast tarnimist lahti võtta. Alumiiniumprofiile tuleb alati hoida katuse all, profiilid tuleb katta õhku läbilaskva kilega ning neid tuleb kaitsta tormi eest.

Tähelepanu! Katusekonstruktsioonile asetamisel tuleb jälgida kaalusid ja koormustaluvust.

Transpordikahjustused

Transpordikahjustused tuleb kauba transportija juures saatelehel kirjalikult fikseerida, kauba transportija peab transpordikahjustused kinnitama. Hilisemaid reklamatsioone arvesse ei võeta.

Teostus

Verandakatuse või talveaia süsteemi saate vastavalt alumiiniumprofiilide paigaldusjuhistele ise kokku panna, seejuures tuleb alati jälgida klaaside staatilise koormuse andmeid, nagu näiteks polükarbonaat- või akrüültopeltplaadid 6-32 mm, isoleeritud lamineeritud klaas vastavalt kehtivale standardile, samuti lamineeritud turvaklaas 6-8 mm.
Vajadusel koostame Teile meelsasti staatiliste kalkulatsioonide kohta kõik vajalikud dokumendid. Profiilide valmistamine ja kokkupanemine toimub vastavalt meie dokumentidele ja joonistele. Süsteemi on võimalik paigaldada olemasolevale või uuele terasest või puidust aluskonstruktsioonile. Lisaks on võimalik paigaldada tugevdatud või tugevdamata staatiliste kandeprofiilide, samuti renni lisaprofiilide, seinakinnituse ja liigendprofiili abil muudetava kaldega süsteemi. Lisaks sellele on süsteemi komplekteerimiseks saadaval mitmekesine valik lisavarustust.

Kinnitamine

Profiilid kinnitatakse omavahel roostevabast terasest kruvide abil. Muudetava kaldega süsteemi puhul toimub ühendamine liigendprofiilide liitekohtadesse pandud kinnitusplaatide abil, mis kinnitatakse kandeprofiilide kõlge. Kinnitamise kohta täpsemalt järgnevates joonistes ja infotekstis.

Töötlemine

Profiilide töötlemisel tuleb kasutada peenhammastusega räsamata ja teravaid saelehti (ka kõvametalli saelehti). Tikksaagide kasutamisel tuleb kasutada metalli saagimiseks mõeldud väikeste hammastega saelehti. Profiilide lõikamisel on kasulik kasutada kinnitusseadet. Saepuru tuleb kohe pärast saagimist eemaldada.
Tähelepanu! Alati tuleb järgida ohutusnõudeid.
Lubatud ei ole kasutada lõikekettaid. Transpordi ajal tuleb jälgida, et ei oleks teravaid lõikeservi.
Tähelepanu! Profiilide paigaldamisel tuleb alati järgida katusematerjali paigaldusjuhiseid.

plastex

Viited

Tutvuge meie laos olevate katusematerjalidega: näiteks polükarbonaat- ja akrüülplaadid.
Palun küsige meie käest eraldi katalooge.

Õhutamine

Ruumi kliima parandamiseks eelkäige suvekuudel soovitame kasutada meie mehhaanilise või elektrilise avamismehhanismiga õhutusakent.

Vee ärajuhtimine

Tekkiv kondensvesi tuleb katuserenni piirkonnas olevate vee ärajuhtimisaukude kaudu märkamatult ja kontrollitult välja juhtida.

Tehniline teenindus – kasutamistehnika

Meie filiaalid on Teie käsutuses verandakatuse süsteemi detailplaneeringuid puudutavates küsimustes, samuti nõustame Teid süsteemi kasutamisel.

Juriidilised piirangud

Käesolevas kataloogis toodud andmed, joonised ja viited vastavad meile teadaolevale informatsioonile või trükise valmimise hetkel olevale tehnika tasemele ning ei taotle tõiuslikkust. Tehnilised uuendused ei puuduta käesoleva kataloogi ülejäänud sisu.
Enne profiilide töötlemist tuleb kontrollida, et meie tooted on sobilikud planeeritud eesmärgil kasutamiseks. Me ei vastuta vigade (näiteks trükivigade vms) esinemise eest. Käesolevas kataloogis toodud tehnilisi jooniseid ja informatsiooni ei tohi ilma meie kirjaliku loata paljundada ega muuta, samuti ei tohi neid edastada kolmandatele isikutele.

Oluline viide

Polükarbonaatplaatide paigaldamisel:
Ilmastikukindel külg on koekstrusiooni teel valmistatud ja märgistatud plaadi pealmine külg.

Tellimise vorm (PDF, 46 Kb)