Juhised

Tagasi

10 käsku

ORGANIT valgus- ja ehitusplaatide, laineliste jäikade PVC- ribade ja Sparlux PC õõnespaneelide õigeks kasutamiseks.

Vältige niiskust ja ülekuumenemist !!!

juhend1 juhend2

 LADUSTAMISNÕUANDED:

 • Ärge jätke virnalaotud valgusplaate otsese päikesekiirguse kätte (tuleklaasi mõju)!
 • Virna kõrgus max 50 cm
 • Ärge asetage kuumaksmuutuvatele pindadele!
 • Ladustage plaadid tasasele alusele varjulisse kohta
 • Katke valgust läbilaskva kilega
 • Max kasutustemperatuurid:
  – PVC (polüvinüülkloriid) + 60 C
  – Akrüül + 70 C
  – PC (polükarbonaat) +115 C
 • Paigaldamisjuhendeid vaata tagaküljelt

Mahalaadimine, ladustamine, töötlemine ja kinnitamine

Kauba sissetulek

Kontrollige materjal täpselt üle, defektne, transpordil kannatada saanud materjal märgistage, kuid ärge seda mitte mingil juhul töödelge.

Ladustamine

Ärge jätke PLASTEX- plaate, rulle ja õõnesplaate otsese päikesevalguse kätte. TULEKLAASI EFEKT! Ladustage materjal tasasele alt tuulutusega alusele (nt prussidele), varjulisse kohta ja katke valgust läbilaskva heleda presendiga. Vältige ülekuumenemist ja niiskust! Ärge asetage kuumaksmuutuvatele pindadele, nt pappkatustele, veoautode laadimispindadele!

Profiili valik

Profiili valik oleneb katusekaldest, veevoolu pikkusest (katuse röösta ja harja vahekaugusest) ning staatilistest nõuetest aluskonstruktsioonide vahekaugustele. Sellele vastavalt tuleb kindlaks määrata profiili kõrgus, st profiili läbilõige koos suurima võimaliku vastuvõetava veekogusega, et vältida profiilide üleuhtumist suurte veekoguste langemisel väikese katusekalde juures. Teatud PLASTEX-Super HR profiilidel võib kõndida vastavalt ehitus-/kutseala ühistute ettekirjutustele (vt kutsealaühistute kontrollkaardid BG-Prüfzertifikate).

Saagimine

Saagige ainult peenehambuliste, mitte liiga laialt räsatud käsisaagidega (30%), nt käsirauasaega. Elektrilise lõikemasina korral sobib eriti hästi teemantketas. Käsikreissael peaks olema peenehambuline kõvametallist saeleht. Plaat tuleks seejuures fikseerida klemmlati abil.

Puurimine

Puurauk peaks alati olema 3-4 mm suurem kui kruvi läbimõõt, et võtta vastu materjali soojuspaisumine! Puuraugud plaatidesse võib teha tavapäraste, mitte eriti suure teravusega rauapuuridega (uutel puuridel võib puuri teraviku ja keermeosa peene lihvimispaberiga kergelt üle siluda. Puhastage puuraugud puurimisjääkidest.

Kinnitamine kruvidega

Seinale kinnitatakse PLASTEX-plaadid lainepõhjalt! Katusele kinnitatakse tavaliselt laineharjalt koos kaugushoidikutega. Kinnitused tuleb teostada vastavalt ehitusjuhenditele ja ehitusjärelevalve lubadele!

juhend3

juhend4

Paigaldamine

Laineplaatide paigaldamine toimub alati tuule põhisuunale vastassuunas, jättes märgistatud UVkaitsekihi ülespoole! Vaata kleebist “päikesekülg” (Sonnenseite) ja sissepressitud templit!

Katusekalle

Soovitatav katuse väikseim kalle on 70. Täiendavaid nõuandeid saate ehitusjuhenditest või küsida otse meilt.

Plaatide ülekatted

Kruvi teljest kuni plaadi ülekatte välisservani on maksimaalne vaba ülekate 200 mm, minimaalne ülekate 50 mm.

Paisumine

PLASTEX-plaatidele on omane tehisainele tüüpiline soojuspaisumine! Seina-, põranda- ja ülemistes ühenduskohtades tuleb vastavalt plaatide pikkusele jätta ca 3 cm paisumisruumi. Muidu võivad tekkida surve ja deformatsioon!

Aluspind

PLASTEX-plaatide kontaktpinnad tumedate ja mustade aluskonstruktsioonide ja aluspindadega tuleb vooderdada valgete (heledate) polüetüleenvahtribadega või värvida heledaks. Valgusplaate ei tohi paigaldada mustade katuste nt pappkatuste peale. Valgusplaatide alla ei tohi paigaldada isolatsiooni.

Ventileerimine

Kõikide PLASTEX-konstruktsioonide juures tuleb jälgida piisavat ventilatsiooni. Vältida tuleb ülekuumenemist.

Vaata ka:

Tagasi